Quickscans op Rijkswaterstaatgronden

27-05-2024
276 keer bekeken 0 reacties

Eind vorig jaar hoorden de RES-regio’s (Regionale Energiestrategieën) of de door hen aangevraagde locaties wel of niet werden opgenomen in het programma OER.

Voor een aantal locaties op Rijkswaterstaatgronden gold dat zij eventueel opgenomen zouden worden als daar in de toekomst geld en ruimte voor beschikbaar is. Op deze locaties voert Rijkswaterstaat in 2024 een quickscan uit. Maar wat houdt een dergelijke quickscan eigenlijk in? En wat merk je daar als gemeente van?

Om meteen de laatste vraag te beantwoorden: van een quickscan merk je als gemeente in eerste instantie niet zoveel. Het is de eerste stap in de inhoudelijke beoordeling van een locatie binnen het programma OER. Heel concreet is de quickscan een GIS-analyse (GIS is een geografisch informatiesysteem) om de potentie van de locatie in te schatten. Rijkswaterstaat voert deze analyse zelfstandig uit als bureaustudie. Zij kijken dan vooral naar de locatie op de kaart, de mogelijke belemmeringen (ligt het in of nabij een Natura2000-gebied?) en eventuele meekoppelkansen.

Na de quickscan gaat Rijkswaterstaat in gesprek met de betreffende RES-regio’s over de uitkomst van de analyse, de mogelijke planning en wat dit verder voor hen betekent qua inzet en organisatie. De gemeenten krijgen de gelegenheid om vragen te stellen over de inhoud van de beoordeling, het proces en de vervolgstappen. Ook kunnen zij eventuele speciale wensen kenbaar maken. Daarnaast is er in dit overleg aandacht voor mogelijke verbeterpunten voor de aanvragen zoals het vergroten van bestuurlijk draagvlak of het betrekken van andere stakeholders. De quickscans worden hierdoor interactiever; gemeenten denken vanaf het begin mee en worden op de hoogte gesteld van de voortgang.

De meeste quickscans zijn inmiddels achter de rug. Vanaf begin juni benadert Rijkswaterstaat de betreffende RES-regio’s voor het plannen van een vervolggesprek. Dit najaar volgt er een bestuurlijke brief van het ministerie van EZK met een update van het programma OER en een vooruitblik op de toekomst voor projecten op gronden van Rijkswaterstaat, ProRail en Defensie.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen