Zonne-energie IJsseloog: voor nu een niet haalbare ontwikkeling

27-06-2023
715 keer bekeken 0 reacties

De afgelopen periode is onderzocht of het financieel en technisch haalbaar is om op het baggerslibdepot IJsseloog een drijvend zonnepark te realiseren. Onderzoek wijst uit dat dit onder de huidige condities momenteel voor dit baggerslibdepot niet haalbaar is.

De afgelopen periode hebben de gemeente Dronten, provincie Flevoland, netbeheerder Liander en het Rijk (Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) samen onderzocht of het financieel en technisch haalbaar is om op het baggerslibdepot IJsseloog een drijvend zonnepark te realiseren. Onderzoek wijst uit dat dit onder de huidige condities momenteel voor dit baggerslibdepot niet haalbaar is.

Pilot
Onderzocht is of het financieel en technisch haalbaar is om op een operationeel baggerslibdepot een drijvend zonnepark te realiseren binnen de gestelde kaders. Hiervoor is een marktconsultatie gehouden. Uitgangspunt bij dit alles was dat er op IJsseloog vervuild slib en bagger gestort kan blijven worden. Onderdeel van het onderzoek was ook dat er rekening gehouden moest worden met ecologie. Daarnaast is er gekeken naar de mogelijkheden van aansluiting op het elektriciteitsnetwerk.  

Conclusie
De conclusie van de marktconsultatie is dat het op dit moment voor dit baggerslibdepot onder de huidige condities niet haalbaar is om tot een openbare selectieprocedure voor een marktpartij over te gaan. Dit heeft vooral te maken met een combinatie van hoge kosten en het feit dat IJsseloog de komende jaren operationeel blijft als baggerslibdepot.

Door deze conclusie hebben de samenwerkende partijen besloten om het project niet verder door te zetten. Dat wil zeggen dat er voor nu geen mogelijkheden zijn om IJsseloog in te zetten voor de opwek van zonne-energie. Indien er nieuwe ontwikkelingen zijn, laten we dat weten. 

Afbeeldingen

Cookie-instellingen