Opwek van energie op rijksvastgoed
Opwek van energie op rijksvastgoed
Opwek van energie op rijksvastgoed
Opwek van energie op rijksvastgoed

A4-N11

In het OER-project A4-N11 onderzoeken we of en waar er mogelijkheden zijn voor zonne- en windenergie langs een gedeelte van de A4 en langs de N11.

De exploitatiefase is formeel geen onderdeel van het programma OER. De ontwikkelaar heeft in deze fase de regie. Waar nodig bieden we ondersteuning bij vergunningaanvragen bij Rijkswaterstaat en zijn we aanspreekpunt voor de ontwikkelaar.​​​
  • Lengte: circa 30 kilometer
  • Potentie: wordt momenteel onderzocht
  • Partners: Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Provincie Zuid-Holland, RES-regio's Midden-Holland, Rotterdam-Den Haag en Holland Rijnland, Hoogheemraadschap van Rijnland, gemeenten Alphen aan den Rijn, Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude, Bodegraven-Reeuwijk en Leidschendam-Voorburg, ProRail en netbeheerder Liander. 
  • Status project: voorverkenningsfase
  • Planning: voorverkenning loopt tot medio 2024

Kenmerken

Het tracé A4-N11 wordt omgeven door veel verschillende soorten natuurgebied. Vanzelfsprekend vormt dit een zeer belangrijke component voor de ruimtelijke inpassing.

In de voorverkenningsfase leggen we de technische en geografische scope van het project vast. Daarnaast geven we een eerste indicatie van de (mogelijke uitdagingen rondom de) economische en maatschappelijke haalbaarheid.

Cookie-instellingen