Intentieverklaring getekend voor zonnepanelen langs snelwegen in Zuid-Limburg

11-04-2024
618 keer bekeken 0 reacties

Gemeenten, Provincie en Rijk willen duurzame energie opwekken langs snelwegen in Zuid-Limburg. Vandaag hebben de partijen een intentieverklaring ondertekend om samen in het Programma Opwek van Energie op Rijksvastgoed (OER) te gaan verkennen of de beoogde locaties hiervoor geschikt zijn.

Het gaat specifiek om de snelwegen A76 tussen de Duitse en Belgische grens, de A79 van Maastricht tot Heerlen en de A2 vanaf de Belgische Grens in Eijsden tot en met knooppunt Kerensheide.

Overzichtskaart projectgebied

Waarom OER?

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat landelijk in 2030 een hoeveelheid van 35 TWh stroom duurzaam op land wordt opgewekt. 1 TWh staat gelijk aan de elektriciteitsvraag van ongeveer 400 duizend huishoudens. Iedere Regionale Energie Strategie (RES) regio draagt daar een steentje aan bij. Zo ook met de realisatie van zonne-energie langs de snelwegen in Zuid-Limburg.

Met het OER-programma stelt de Rijksoverheid eigen gronden ter beschikking aan energieontwikkelaars voor de realisatie van duurzame energieprojecten. Daarnaast kunnen ook aangrenzende gronden van de gemeentes en provincie meegenomen worden.

Eerdere voorverkenning

De RES Zuid-Limburg heeft namens de regio’s Maastricht-Heuvelland, Parkstad, Westelijke Mijnstreek en Provincie Limburg een verzoek ingediend bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om duurzame energie op te wekken op rijksgrond in Zuid-Limburg. Uit vooronderzoek van bovenstaande partijen en Rijkswaterstaat is gebleken dat de beschikbare rijksgronden voldoende potentie hebben om energie op te wekken. De gemeentes waarbinnen rijksgrond ligt waarop duurzame energie opgewekt kan worden zijn Beek, Beekdaelen, Eijsden-Margraten. Heerlen, Maastricht, Meerssen, Valkenburg aan de Geul, Voerendaal, Sittard-Geleen. Deze negen gemeentes, Provincie en het Rijk gaan zich inzetten om de opwek van energie op die gronden mogelijk te maken. Daarom tekenen ze vandaag een intentieverklaring om door te gaan naar de volgende projectfase. 

Verkenningsfase

Nu de intentieverklaring is getekend, start een nieuwe fase. Daarin wordt de locatiekeuze, landschappelijke inpassing en opwekpotentie verder uitgewerkt. In totaal is er ongeveer 39 hectare aan gronden als kansrijk aangemerkt. Dit zijn veelal gronden in knooppunten of langs de rijksweg. Vanwege locatiespecifieke kenmerken, denk bijvoorbeeld aan bestaande bomen of archeologische waarde, kunnen mogelijk nog een aantal percelen afvallen.

Netaansluiting

Het energienet in Limburg is overbelast. Het projectteam van OER blijft om die reden in gesprek met de netbeheerder om te kijken naar mogelijke oplossingen. Verder wordt ook gekeken naar kansen om energie die wordt opgewekt op dezelfde plek weer te gebruiken, zoals bijvoorbeeld voor naastgelegen bedrijventerreinen. 

Participatie

De samenwerkende partijen hebben aandacht voor de belangen vanuit de omgeving. Om die belangen goed te borgen, wordt een participatietraject gestart. Hoe en wanneer de omgeving wordt betrokken, wordt op een later moment bepaald.

Naast participatie over de vormgeving is in het Klimaatakkoord afgesproken dat bij opwekking van duurzame energie op land (zonneparken en windmolens) burgers voor minstens de helft moeten kunnen profiteren van het project. Dit kan bijvoorbeeld doordat buurtbewoners voor de helft eigenaar worden van het zonnepark. Hoe hier invulling aan wordt geven, wordt de komende maanden verder uitgewerkt. 

Partijen

De partijen die de intentieverklaring hebben ondertekend zijn de gemeentes Beek, Beekdaelen, Eijsden-Margraten, Heerlen, Maastricht, Meerssen, Sittard-Geleen, Valkenburg aan de Geul en Voerendaal, Provincie Limburg en Rijkswaterstaat.

 

Op de foto staan van links naar rechts: Karin Weustink (Rijkswaterstaat) Vanessa de Rond (Maastricht-Heuvelland), Mark Gerritsen (Eijsden-Margraten), Ivo Tillie (Westelijke-Mijnstreek), Robert Engelen als vervanger Marc van Caldenberg  (provincie Limburg) en Freed Janssen (Stadsregio Parkstad).

Afbeeldingen

Cookie-instellingen