Marktconsultatie gestart voor Zonnelint A12-A30

18-04-2024
334 keer bekeken 0 reacties

Het Rijksvastgoedbedrijf is een marktconsultatie gestart voor Zonnelint A12-A30 zonneparken in de gemeente Ede.

Het Rijksvastgoedbedrijf start een marktconsultatie om zonneparken met een goede ecologische inpassing te ontwikkelen langs de rijksweg A12 en A30 in de gemeente Ede.

Zonnelint A12-A30

Het project Zonnelint A12-A30 loopt in de gemeente Ede. In dit project wordt er gekeken naar de mogelijkheden van zonnepanelen langs de snelwegen A12 en A30. Daarnaast zijn er aanvullende voorwaarden voor natuurontwikkeling. De locaties bieden de mogelijkheid voor de realisatie van een serie aan opstellingen met zonnepanelen (zonnelint) van in totaal maximaal 5,91 Hectare (exclusief nog te onderzoeken ontwikkelpotentie op geluidsschermen).

Waarom marktverkenning?

De gemeente Ede vindt het beschermen en mogelijk versterken van de natuur een belangrijke voorwaarde. Daarom zijn voorwaarden opgesteld voor een goede ecologische inpassing van het project, bijvoorbeeld door stukken grond aan te wijzen waarop de natuur verbeterd wordt. Het doel van deze verkenning is om te peilen of er interesse is vanuit de markt voor de verdere ontwikkeling van dit duurzame project.

De vragen in de marktconsultatie hebben betrekking op de (financiële) haalbaarheid, de ecologische en landschappelijke inpassing, de netaansluiting en financiële participatie. Indien blijkt dat er vanuit de markt interesse is voor de ontwikkeling van een zonnepark langs de A30-A12, en bij een positief beeld van de haalbaarheid, zal het Rijksvastgoedbedrijf naar verwachting eind 2024 starten met het voorbereiden van de openbare inschrijvingsprocedure.

Meer informatie marktverkenning

De marktverkenning bestaat uit een schriftelijk deel dat start op 23 april 2024 en een plenair deel dat op 3 juni 2024 plaatsvindt in Ede. Alle informatie over de marktconsultatie is te vinden op Biedboek. 

Afbeeldingen

Cookie-instellingen