Eerste resultaten onderzoeken mogelijke locaties windturbines langs de A28

13-05-2024
1433 keer bekeken 0 reacties

Het afgelopen half jaar heeft het project ‘Zon en Wind langs de A28 Amersfoort-Utrecht’ onderzoek gedaan naar de effecten van mogelijke windturbines langs de A28 en de defensieterreinen Leusderheide en Vlasakkers.

De onderzoeken gaan over welke effecten geluid en slagschaduw van de turbines hebben op de omgeving. De resultaten van de eerste onderzoeken laten zien dat voor alle locaties opstellingen mogelijk zijn die aan de normen voor geluid en schaduw voldoen. Aanvullende onderzoeken voor deze onderwerpen, en de resultaten van de onderzoeken naar effecten op luchtvaart en ecologie worden na de zomer verwacht. Daarna wordt een besluit genomen over het vervolg van het project.

Haalbaarheid van verschillende opstellingen
Het onderzoek is gedaan met ‘onderzoeksopstellingen’ voor verschillende maten en aantallen van moderne windturbines op verschillende plekken. De onderzoeken naar de mogelijkheden voor zonnepanelen volgen op een later moment. Naast de effecten van geluid en slagschaduw is ook de veiligheid onderzocht en de verwachte energieproductie berekend.

Tijdens gesprekken met belangengroepen, grondeigenaren, bedrijven en bewonersgroepen kwam onder andere de optelsom van geluid als zorg aan de orde. In de aanvullende onderzoeken wordt dit ook onderzocht. Ook worden de komende maanden onderzoeken gedaan naar de effecten op de (civiele) luchtvaart, ecologie en de mogelijke conflicten met het intensieve gebruik van de oefenterreinen door de krijgsmacht.

Zoekgebied
Het project werkt op basis van locaties die in beheer zijn van het Rijk en in 2021 zijn opgenomen in de Regionale Energie Strategieën van U16 (Utrecht en omstreken) en Amersfoort. Het gaat om locaties langs de A28 tussen Utrecht en Amersfoort (waaronder defensieterrein Leusderheide) en langs het spoor tussen Amersfoort en Utrecht (defensieterrein Vlasakkers).

In 2023 heeft de Provincie Utrecht 99 mogelijke locaties voor windenergie onderzocht. Daar kwamen 27 locaties uit als kansrijk, waaronder deze beide gebieden. De windlocatie op Kamp van Zeist kwam niet als kansrijk uit dat onderzoek, evenals locaties nabij knooppunt Rijnsweerd. Deze locaties worden niet verder onderzocht in het OER A28 project. De locatie ‘Poort van Amersfoort’ nabij knooppunt Hoevelaken is wel opgenomen in de kansrijke locaties van de provincie maar sluit niet aan op de rijksgronden. Het OER-project overlegt met de gemeente Amersfoort over het vervolg.

Besluiten
Eind 2024, als alle onderzoeksresultaten er zijn, nemen de samenwerkende overheden een besluit of en hoe het project verder kan. Bij een positief besluit wordt vervolgonderzoek gedaan naar ecologie, hoe de opwek past binnen het huidige gebruik van de oefenterreinen en de weg, en wordt de invloed van de omgeving op het project verder vormgegeven. Daarna wordt er gestart met het zoeken van een marktpartij die de projecten verder ontwikkelt en realiseert. Hierbij is het streven minimaal 50% lokaal eigendom.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen